CÁC VỊ TRÍ CẦN TUYỂN DỤNG

Chúng tôi luôn tìm kiếm những người tuyệt vời! Nếu bạn chưa tìm thấy cơ hội phù hợp hiện tại, nhưng tin rằng bạn có thể trở thành 1 phần của STICKHOUSE VIỆT NAM, hãy gửi thông tin cho chúng tôi.
PART TIME
[HỒ CHÍ MINH] NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Địa điểm làm việc:

1f- 51b tầng 1 Lotte Mart, 242 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

[HỒ CHÍ MINH] NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Địa điểm làm việc:

1f- 51b tầng 1 Lotte Mart, 242 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

[HỒ CHÍ MINH] NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Địa điểm làm việc:

1f- 51b tầng 1 Lotte Mart, 242 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

FULL TIME
[HỒ CHÍ MINH] NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Địa điểm làm việc:

1f- 51b tầng 1 Lotte Mart, 242 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

[HỒ CHÍ MINH] NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Địa điểm làm việc:

1f- 51b tầng 1 Lotte Mart, 242 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

[HỒ CHÍ MINH] NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Địa điểm làm việc:

1f- 51b tầng 1 Lotte Mart, 242 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

COMMERCIAL & MARKETING
[HỒ CHÍ MINH] NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Địa điểm làm việc:

1f- 51b tầng 1 Lotte Mart, 242 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

[HỒ CHÍ MINH] NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Địa điểm làm việc:

1f- 51b tầng 1 Lotte Mart, 242 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

[HỒ CHÍ MINH] NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Địa điểm làm việc:

1f- 51b tầng 1 Lotte Mart, 242 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

We need you !